16 July 2011

Childrens Rhymes

Orori Venkanna...


ఓరోరి వెంకన్న - మెట్లపల్లి వెంకన్న

ఎద్దును తెమ్మంటే - ఎలుకను తెచ్చె

కాల్చుకు రమ్మంటే - మాడ్చుకు వచ్చె

పై చూడమంటే - సగం మింగి తెంచె

ఆగాగు మంటే - అయింతా తినె

ఓరోరి వెంకన్న తిండిపోతు వెంకన్న
For more Children's Rhymes click here...

No comments: